Deelnamevoorwaarden

Deelname staat open voor alle automobielen die vallen onder de noemer “klassieker”, “cabrio” en/of “exoot” waarbij de voorkeur uitgaat naar auto’s gebouwd tot en met 1984, dit is echter geen vereiste. De deelnemende auto's mogen niet voorzien zijn van enige vorm van reclame of andere agressieve stickers e.d. Uitsluitend reclame van de organisatie op de portiernummers is toegestaan. Auto's met teveel uitlaatgeluid worden niet aan de start toegelaten.

De auto dient, indien van toepassing, te zijn voorzien van een geldig APK-keuringbewijs en de auto dient verzekerd te zijn.

Er kan gestart worden in de Sportklasse, voor ervaren deelnemers of in de Toerklasse, voor minder ervaren of beginnende deelnemers.

Er wordt voor de start geen conformiteitkeuring gehouden. Wel zal de organisatie steekproefsgewijs gedurende het gehele evenement controleren of de auto aan de deelnamevoorwaarden voldoet. Een FIVA Identity Card is niet vereist.

Deelnemers zijn verplicht de geldende verkeersregels in acht te nemen. Wij verzoeken u beleefd om u als nette weggebruiker te gedragen en de overige verkeersdeelnemers niet te hinderen.

Voor de start dienen de deelnemers bij de inschrijving per equipe en vrijwaringsverklaring te ondertekenen.
Dit is een voorwaarde om aan de Rotarally deel te mogen nemen. Dit formulier tekent u bij inschrijving

Het reglement van de 2013 editie kunt u hier downloaden. NB: Dit is een aangepaste versie t.o.v. de eerste editie die vorige week is gepubliceerd. 

 


Links